Västra Torggatan 8

Den här tomten har dominerats av hotellverksamhet under nästan hela 1900-talet. Grand Hotells pampiga byggnad stod klar redan 1904. Idag står huset fortfarande kvar, något ombyggt, men med annan verksamhet.

I början av andra världskriget användes tredje våningen av Karlstads försvarsområdesstab, som ansvarade för det territoriella försvaret av Värmland. Härifrån planerades bland annat försvaret av gränsen mot Norge.

I slutet av 1700-talet ägde Karlstads främste guldsmed, Wilhelm Smedberg, ett enplanshus med tak av torv, på den här platsen.


1945


Det är krigsåret 1945. ”Ett av Värmlands mera kända hotell är Grand Hötel i Karlstad. Det är beläget i en fyravåningsbyggnad med dominerande läge i hörnet av Drottning- och V. Torggatorna. I hotellet förenas gammaldags rymlighet med modern komfort.”

Följ med på en rundvandring i hotellet och se film från 1942 >>


1942


Det är sommar och året är 1942. Radiohandlare David Bengtsson har sin affär Fabriksförmedlingen med verkstad i Grand hotells hus vid Drottninggatan 14. På förmiddagen den 7 augusti besökte en kvinnlig kund Bengtssons affärslokal… Läs mer >>


1940


Den 24 oktober 1940 hördes ett kraftigt motorbuller över Karlstad. Högt över staden cirklade ett tyskt stridsflygplan av typen Messerschmidt 109 E. Den tyske piloten letade efter ett ställe att landa. Efter några varv över staden gick han in för landning på Färjestads travbana. Vid landningen på den mjuka gräsmattan slog flygplanet runt och blev liggande upp och ner. Piloten togs om hand av militär som förde honom till Karlstads försvarsområdesstab på Grand hotell, där han skulle förhöras.

Läs mer om vem den tyske piloten var, var han kom ifrån och varför han landade i Karlstad >>

Läs om försvarsområdesstaben på Grand hotell >>


1905


Det här fotot är taget omkring 1905. Grand hotell är nybyggt. På sommaren och hösten 1905 riktades världens blickar mot Karlstad. Den 7 juni hade Norge förklarat att unionen med Sverige hade upphört att gälla. Läget var spänt. På båda sidor om gränsen förberedde man sig för krig. Den 31 augusti inleddes förhandlingar mellan den svenska och norska regeringen på frimurarhuset i Karlstad. Under förhandlingarna bodde den svenska delegationen med statsminister Christian Lundeberg på Grand hotell medan den norska delegationen med statsminister Michelsen bodde på Stadshotellet.

Kerstin Welin-Lindhs artikelserie om Stadshotellet i NWT från 1982: Del 1, del 2 och del 3.

Stadskarta från 1908


1890


Det här är Västra Torggatan på 1890-talet. Så såg bebyggelsen ut i centrala Karlstad vid den tiden. Husen var ofta byggda i två våningar med en inkörsport mitt på huset som ledde in till en bakgård. Där fanns gårdshus med små lägenheter, stall med hästar och verkstäder med hantverkare.

Det tredje huset på högra sidan av gatan ligger på samma plats där Grand hotell senare byggdes. Huset var byggt i vinkel längs Västra Torggatan och Drottninggatan. Bakom huset låg en trädgård för husets hyresgäster.

Vid denna tid hade de hygieniska förhållandena i Karlstad blivit bättre. Under 1890-talet hade staden börjat anlägga ett vatten- och avloppssystem. Fram till slutet av 1800-talet hade man slängt avfall direkt i älven eller grävt ner det ute på Sandgrund eller Borgmästarholmen. Senare transporterades avfallet bort av stadens renhållningsbolag. Hälsotillståndet bland stadsborna hade också blivit bättre sedan myndigheterna förbjudit att kor och grisar fick hållas i de centrala delarna av staden. Men fortfarande kom klagomål om stank från otäta latrintunnor och om latrintransporterna som gick genom staden. När hälsovårdsnämnden bildades 1874 hade hela landet fått en gemensam hälsovårdsstadga. Stadsläkaren rapporterade varje år om sjukdomstillståndet i Karlstad.

Läs stadsläkare Lundbergs ämbetsberättelse 1898 >>

1:e provinsialläkarens rapport om renhållningen 1900

Skriften ”Upplysningar och råd rörande skyddsåtgärder mot tuberkelsjukdom, särskildt lungsot” 1905

Läs om stadsläkarens äventyrlige son, Harald Lundberg >>

Stadskarta 1893


1791


Året är 1791. Här på Södra Torggatan bor sedan femton år guldsmeden Wilhelm Smedberg med familj. Wilhelm är gift med Christina Fernlöf och tillsammans har de fyra flickor, Greta 13 år, Christina 10 år och tvillingarna Wilhelmina och Ullrica 5 år gamla. Utöver familjen finns i hushållet två lärlingar och två pigor.

I husförhörslängden från 1791 har prästen skrivit upp familjen och husfolket.

Wilhelm Smedberg blev mästare under guldsmedsämbetet i Karlstad år 1777. Det här var på skråväsendets tid, då hantverk och handel var strikt reglerade till städerna. När man började sin bana som hantverkare blev man först lärling, därefter gesäll och slutligen mästare. För att bli antagen som mästare var man tvungen att avlägga ett mästarprov. Vid slutet av 1700-talet var det vanligt att det s k mästarstycket var en kaffekanna i silver. Under året 1791 tillverkade Smedberg denna kanna. Kaffekannan är utformad i s k gustaviansk stil. Stilen var inspirerad av fynden från utgrävningarna i Pompeji, som Gustav III besökte under sin italienska resa i början av 1780-talet.

Stadskarta 1770

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.