Västra Torggatan 12

Huset på den här adressen byggdes i slutet av 1860-talet och hör till de äldsta i det här kvarteret. Det uppfördes av handelsmannen Johan Henrik Huss som var ägare till Färjestads herrgård. I början av 1870-talet inrättades på första våningen, en trappa upp, Karlstads elementarläroverk för flickor.

På 1910-talet köpte Wermlandsbanken fastigheten och byggde nya gårdshus med kontor för bankanställda. I många år låg här i markplan den kända herrekiperingen Svenssons klädeshandel, som senare fick namnet Kronberg & Svensson.

Idag ligger uraffären Mollstedt i huset, ett av Karlstads äldsta företag.


1936


Året är 1936. I huset ligger en av Karlstads äldsta herrekiperingar – A. Svenssons Eftr. A. – B. Kronberg & Co. Företaget, som grundades 1865 av Andreas Svensson, existerade ända till 1993, under senare år med namnet Kronberg & Svensson.

År 1916 flyttade affären in i det här huset. I början av 1930-talet inreddes andra våningen till skrädderi med ett stort lager av svenska och engelska kostymtyger. I dagligt tal kallades herrekiperingen ”Svenssons klädeshandel”. Vid mitten av 1930-talet moderniserades samtliga lokaler. Under 1944 påbyggdes huset med en tredje våning, där skrädderiet placerades.

Följ med på en rundvandring och se herrmodet under 1920-, 30- och 40-talet samt lyssna på Karl Edvard Andeby, anställd i företaget mellan 1938-1990 >>

Film om Karlstad från 1936


1890


Vi har kommit till år 1890. Sedan ett år tillbaka ägs huset av bröderna Theodor och Oskar Kullgren. Dessa båda bröder startade 1884 Karlstads första textilfabrik vid Sjötullsborg (nuv. Älvgatan 41). Karlstads yllefabriks väveri tillverkade huvudsakligen trikåvävnader men produktionen varierade från schalar till strumpor. Redan ett halvår efter starten av fabriken var antalet textilarbetare uppe i 30 st, varav de flesta var kvinnor. År 1912 steg antalet anställda till över 400.

Under första världskriget, 1914-1918, sjönk produktionen kraftigt p g a råvarubrist. Efter kriget skedde rationaliseringar vid fabriken vilket ledde till en minskning av antalet arbetare. En av de som avskedades var sömmerskan Ida Lindblad, boendes i Viken. Vid den stora depressionen omkring 1930 beslöt dåvarande ägaren, Sveriges förenade trikåfabriker, att flytta hela fabriken till Borås.

Stadskarta från 1893

Dokument från 1908 om hemarbetande kvinnor och deras löner

NWT skriver om fabriken 25 maj 1912

Följ med in i fabriken 1923 >>


1873


Det är hösten 1873. En flickskola har öppnat i huset. Under 1800-talets första del började det växa fram privatskolor för flickor i Karlstad, s k pensioner. De små privata flickskolorna hade begränsade resurser, med bl a outbildade lärare, och kunde inte motsvara tidens krav på modernare utbildning. I juni 1873 bildades ett bolag för skapandet av ett läroverk för flickor. I styrelsen ingick bl a biskopsparet Rundgren.

Som föreståndarinna antogs fröken Augusta Meurling. Den som ansökte om en plats måste kunna läsa bra och skriva och räkna något. Utbildningen beräknades upp till 7 år.

Till höstterminen 1873 var 76 elever anmälda. Flickskolan fanns kvar i huset till sommaren 1878. I september samma år öppnade skolan i egna lokaler i hörnet Norra Kyrkogatan – Norra Strandgatan.

Flickskolan flyttades i september 1878 till denna byggnad i hörnet Norra Kyrkogatan – Norra Strandgatan.

Kerstin Welin-Lindhs tidningsartiklar om flickskolan; del 1 & 2, del 3, del 4.

Läs en renskrift av styrelseprotokollet från flickskolan den 23 augusti 1873 >>

Redogörelse för Elementärläroverket för Flickor läsåret 1877-1878 (pdf)

Se bilder och hör Anna-Stina Winberg berätta om sin tid på flickskolan 1934-1940 >>

Film om kommunala flickskolan 1930-tal

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.