Karlstads försvarsområdesstab

Karlstads försvarsområde mobiliserades den 9 april 1940. Strax därefter flyttade staben in i Grand Hotels lokaler. I mitten står chefen, överste Thord Evers, och till höger om honom stabschefen major Carl Kaijser, I 2:s reserv. Snett bakom Evers syns intendenten, landstormskapten Gustaf Atterholm, intendenturkårens reserv. I enlighet med 1936 års förvarsbeslut inrättades försvarsområdesstaber vid krigsutbrottet med ansvar för det lokala förvaret. Staben bestod 1940 av 38 personer, de flesta officerare på reservstat, reservofficerare eller värnpliktiga officerare, som då kallades landstormsofficerare. Karlstads försvarsområdesstab organiserade under kriget över 150 beredskapsförband i Värmland, av dessa var 45 luftbevakningsenheter. Fotografi taget på rådhusets innergård. Foto: Martin Green.

Det är i april 1940. I samband med krigsutbrottet i september 1939 höjdes försvarsberedskapen i Värmlands län. En försvarsområdesstab organiserades för att planera försvaret av Värmland.

Enligt 1936 års försvarsbeslut indelades varje militärområde i Sverige i ett antal försvarsområden. Karlstads försvarsområde omfattade Värmlands län. Försvarsområdesstabens viktigaste uppgifter var att ansvara för hemortsförsvarets krigsplanläggning, mobiliseringsförberedelser och utrustning. De trupper som skulle användas för dessa uppgifter var landstormens förband, som bestod av äldre årsklasser värnpliktiga. Mellan september 1939 och april 1940 var fo-staben förlagd först till luftbevakningscentralen vid Tingvallagatan 17 i Karlstad därefter till Värmlands regemente.

Efter det tyska anfallet på Danmark och Norge den 9 april 1940 inleddes en intensiv verksamhet vid staben. Nu flyttade fo-staben ut på stan igen och placerades denna gång i Grand hotells lokaler. I mitten på bilden fo-befälhavaren överste Thord Evers och på hans vänstra sida stabschefen major Carl Kaijser.

Den 1:a fo-ordern 12 april 1940.

Läs utdrag ur major Kaijsers dagbok >>

Läs om Karlstads försvarsområdes mobilisering vid Årjäng och Töcksfors >>

Läs om mobiliseringen vid Värmlands regemente (I 2) och 3. kompaniets marsch mot gränsen, samt lyssna till intervju >>

Läs mer om uppbyggnaden av gränsförsvaret och se en film om de militära övningarna vid Kil och Fagerås hösten 1941 >>

Hemligstämplad rapport om tyska trupper i Norge 1940 (pdf).

Film med folkskolläraren och kaptenen Karl Lundgren där han berättar minnen från krigsåren i Karlstad.

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.