Från handelssocietet till handelsförening

Carlstads handelssocietet bildades den 5 juni 1821 och upphörde den 7 maj 1847 efter att Karlstads Handelsförening bildats den 20 april samma år.

För att bli köpman i en stad och där få bedriva handel krävdes s k burskap som utfärdades av stadens magistrat. En av handelssocietetens viktigaste uppgifter var att förorda eller avstyrka inkomna burskapsansökningar. Av de protokoll och räkenskaper som finns kvar kan man utläsa en del av handelssocietetens verksamhet.

Under Karlstads brand 1865 vräktes materialet ner i säckar och på så sätt räddades undan branden. På 1910-talet upptäcktes en säck med diverse handlingar på en vind i Karlstad. Den visade sig innehålla bl a handelssocietetens första protokoll som var helt oskadat. Det överlämnades till Karlstads Köpmäns Understödskassa som i många år förvarade det i ett kassafack i Wermlandsbanken. Det har nu överlämnats till Värmlandsarkiv som förvarar materialet i arkivet Carlstads handelssocietet.

Se Carlstads Handelssocietets första protokoll från den 5 juni 1821 >>

Gemensam priskurant för Karlstads handelsmän 1821

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.