Värmlands hemslöjd

Under senare delen av 1800-talet utsträcktes friheten för bönderna att tillverka och sälja hantverksprodukter vid sidan av sitt jordbruksarbete. Redan 1845 bildades Svenska slöjdföreningen (numera Svensk Form) med uppgift att stödja den s k husslöjden med föredrag och undervisning. I Värmland understödde hushållningssällskapet utbildning av slöjdlärare och inrättandet av vävskolor.

Föreningen handarbetets vänner verkade för att folk ute i bygderna skulle använda mönster och tekniker från levande svenska folkliga traditioner. Genom hushållningssällskapen nådde man ut i hela landet. Utvecklingen av hemslöjden vid 1800-talets slut ledde till att Föreningen Värmlands hemslöjd bildades 1906.

Se film om hemslöjden i Värmland

Baltiska utställningen 1914

Värmlands hemslöjds utställning 1922

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.