Tysk nödlandning_gammal

Alarm! Messerschmidt 109 över Karlstad.
Det är den 24 oktober 1940 strax efter lunchtid. Platsen är Trondheims flygplats i det tyskockuperade Norge. Den då 24-årige tyske flygaren Ludwig Fröba är på väg mot sitt jaktplan, en Messerschmidt 109 E-3. Hans uppdrag den dagen var att föra sitt flygplan från Trondheim till Oslo/Fornebu och därifrån till sin bas på Sola flygplats i Stavanger. Han skulle flyga ensam vilket för honom var ett rent rutinuppdrag.
Ludwig Fröba hade sedan krigsutbrottet i september 1939 tillhört flygvapnet och från 12 oktober hade han som underofficer placerats vid Jagdgruppe 111. Efter att den tyska ockupationen av Norge var genomförd på försommaren 1940 hade Fröba överförts till Jagtgeschwader 77 som baserats på Sola flygplats i Stavanger. Den 24 oktober var en regndisig dag med låga moln över den norska fjällkedjan. Fröba vann snabbt höjd med sin lättmanövrerade Messerschmidt och styrde färden i kompassriktning mot sydost längs Österdalen. Under hela andra världskriget utsattes svenskt territorium för ett stort antal gränskränkningar av främmande flygplan. Under 1940 var den värmländska gränsen mot Norge särskilt utsatt då tyskt flyg överskred gränsen ett stort antal gånger. Till en början sköt luftvärnet verkanseld mot flygplanen men efter den 19 juni 1940 måste varningsskott skjutas före verkanseld. Den 24 oktober klockan 15.12 observerade luftbevakningen i Klarabro ett oidentifierat enmotorigt flygplan på väg mot sydost. Någon minut senare gjorde luftbevakningsstationerna i Kärrbäcksstrand och Sysslebäck samma iakttagelse. I Sysslebäck identifierade man flygplanet som tyskt. Dessa tre observationer rapporterades inom några minuter till luftbevakningscentralen i Karlstad. En kvart senare upptäckte luftbevakningen i Torsby flygplanet utan att kunna identifiera det, men kursen var nu fastställd som rakt sydlig. Klockan 15.52 hade luftbevakningscentralen i Karlstad tagit emot fyra observationer om ett tyskt enmotorigt flygplan på väg söderut i riktning mot Karlstad. Nu beslöt man i Karlstad att rapportera om kränkningen till högre militära myndigheter i Stockholm.
Klockan 16.00 avsändes en rapport till försvarsstabens underrättelseavdelning som sammanställde uppgifter om gränskränkningar. Från Lc i Karlstad rapporterades att ett oidentifierat tyskt plan från klockan 15.12 iakttagits längs sträckan Klarabro-Kärrbäcksstrand-Sysslebäck-Torsby-Kil på 2000 meters höjd med sydlig kurs. Klockan fyra på eftermiddagen började planet norrifrån närma sig Karlstad. Luftvärnet i Bofors hade informerats en halvtimme tidigare och luftförsvaret i Grums hade höjt beredskapen. Strax efter klockan fyra flög det tyska flygplanet in över Karlstad och började kretsa över staden under 12-15 minuter. Klockan 16.18 gick planet in för landning på Färjestads travbana. Vid landningen slog planet runt och blev liggande på rygg. I närheten av travbanan låg Göta ingenjörskårs depå, Ing 2 k. Där hade man hunnit göra sig förberedd för ett snabbt omhändertagande av flygplan och pilot. Redan 20 minuter efter landningen rapporterades om det inträffade till försvarsstabens luftförsvarsavdelning. I det första meddelandet identifierades planet som en Junker Ju 87 eller Heinkel 112. Lyssna på Kapten Sven Ivar Kellers ögonvittnesskildring.

Kapten Sven Ivar Keller

En stund senare återkom luftbevakningscentralen med ytterligare information till försvarsstaben. Planet var ett grågrönmålat jaktflygplan av typen Messerschmidt 109. Bestyckningen bestod av en fast kulspruta i vardera vingen och 1-2 automatkanoner i själva flygkroppen. Vidare meddelade Lc i Karlstad att besättningen utgjordes av en underofficer vid namn Fröba. Vid det första förhöret uppgav han att han kommit ur kursen på grund av kompassfel. Detta visade sig stämma vid en kontroll, kompassen visade hela 70 grader fel. Fröba nämnde vidare att han inte längre kunde orientera sig utan var tvungen att nödlanda. Militär bevakning sattes ut vid planet och området spärrades av. Fröba fördes nu till förhör hos försvarsområdesbefälhavaren i Värmland, överste Thord Evers. Sedan det tyska anfallet på Norge i april 1940 var staben för försvarsområdesorganisationen inrymd i Grand hotells lokaler i centrala Karlstad. Fröba fördes in i ett rum på hotellet som normalt disponerades av stabschefen. Innan han fick tillträde till rummet var man noga med att ta ner alla kartor som eventuellt kunde avslöja militära hemligheter. Under det fortsatta förhöret visade sig Fröba må psykiskt dåligt av allt som hade hänt. Han uppgav att han kände sig alldeles nedbruten och umgicks med självmordstankar. En viss rådvillhet tycks ha uppstått om hur man skulle behandla den olycklige tyske flygaren. Överste Evers blev därför mycket tacksam när en fru Beckman vid staben, erbjöd sig tala med tysken. Hon lyckades så småningom lugna honom och han fick tillstånd att skriva ett brev hem till sin fästmö i Tyskland. Innan brevet postades lästes det först av fru Beckman och därefter av stabsfuriren. Båda konstaterade att ”det innehöll intet utöver vad som brukar stå i ett vanligt kärleksbrev”. Två dagar efter nödlandningen anlände en undersökningsgrupp från Svea flygflottilj, F 8, på Barkarby utanför Stockholm. Den hade som uppgift att bärga flygplanet från travbanan samt om möjligt få ytterligare information av den tyske flygaren.
När undersökningsgruppen från F 8 var klar med sitt arbete transporterades flygplanet till SAAB:s verkstäder i Trollhättan där det undersöktes av flygexpertis. Därefter överlämnades planet till tyskarna genom en järnvägstransport den 23 december 1940. Strax efter att förhören hållits med Ludwig Fröba fick han lämna Karlstad för att skickas till ett interneringsläger i Småland. Efter några veckor fick han tillstånd att återvända till Tyskland.
Nästa gång vi möter underofficer Fröba är i mitten av december 1940. Då har han återkommit till sitt gamla flygförband, Jagdgeschwader 77, som överförts till Brest i det tyskockuperade Frankrike. Efter en sjukhusvistelse (Nervenkrankheit) på Kriegslazarett 4/541 i Rennes, i närheten av flygbasen, dröjer det tre år innan vi stöter på honom igen. Han är då, i februari 1944, intagen på Kriegslazarett 933 i Toulouse i södra Frankrike. Efter sjukhusvistelsen på våren 1944 är han tillbaka i aktiv tjänst som oberfeltwebel vid reservflygförbandet Jagdgruppe 101. Detta är det sista spåret efter den då 28-årige tyska flygaren Ludwig Fröba. De allierade hade under våren 1944 ökat trycket i sina flyganfall mot det tyskockuperade Europa. Det tyska flygvapnet fick allt svårare att hävda sig i strid mot överlägsna allierade flygförband. Många tyska flygare förlorade livet under det sista krigsåret.

Källor:

Krigsarkivet. Karlstads försvarsområde. Staben. Stabsavd B1. 1939-1940 vol 1. Försvarsstaben H. Luftförsvarsavd F VI:7. Överflygningar, dagrapporter 11/4-31/12 1940. Deutsche Dienststelle, Berlin.

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.