Transporten av Näs kompani 1809

Skrivelse från kronofogden i Söder Syssletsfögderi, Carl Fredrik Norrman, till länsman Jernstedt att ordna transporten av Näs kompani, ur Närke-Värmlands regemente, mot Karlstad.

”Vice Kronolänsman Jernstedt. Med anledning af Herr löjtnant Lagerlöfs hos mig gjorda reqvisition ärfordrar för Näs Compani som i morgon skall afmarschera till Carlstad 50 st hästar med tjenlige åkdon, som i sådant ändamål inställer vid Companitrossbod Kl precist 8 fm i morgon den 7 mars 1809, och hvarom Eder åligger, att foga behörig och säker anstalt; äfvensom Eder anbefalles att vid trossboden vara närvarande, för att hålla ordning bland de skjutsande; samt efterse att alt ordentligen tillgå. Enligt reqvisition kommer skjutsen att utköras till Slottsbron; hvaröfver således qvittens begäres.

Kocklanda 6 Mars 1809″

Källa:

Värmlandsarkiv, Kronofogden i Södersysslets fögderi, vol. B I: 2

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.