Stadsträdgården

Stadsträdgården började planeras 1862 i samband med en lantbruksutställning i staden. Man tänkte sig att den sumpiga marken ute på det s k Näbblandet skulle förvandlas till en fin trädgård för alla stadsbor. Efter stadens brand 1865 kom arbetet igång. Bönder från Segerstad, Alster och Edsgatan körde mängder av matjord på sina kärror till den blivande Stadsträdgården. År 1869 stod den första restaurangbyggnaden färdig.

År 1900 stod den nya restaurangbyggnaden färdig. Den blev en populär mötesplats för karlstadsborna under många år. En natt på hösten 1959 brändes byggnaden ner av en pyroman.

<< Tillbaka till Grand Hotell

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.