Om projektet

Presentationsfilm för hemsidan.

Den arkivpedagogiska verksamheten vid Värmlandsarkiv inleddes hösten 1996 med en stor projektsatsning som skulle locka nya användare till arkiven. I början av 2000 – talet hade den digitala utvecklingen gått raskt framåt, vilket motiverade en satsning på en digital produktion om vår värmländska historia riktad mot en bred målgrupp.

Resultatet blev en multimedial historik (DVD) med rubriken ”Karlstad i förändring – en tidsresa. Kvarteret Merkurius”, som stod klar 2008. Tanken var att göra en lokalhistorisk berättelse baserad på det värmländska arkivmaterialets bredd och stora mångfald. Valet av plats för historikens tema föll på kvarteret Merkurius som ligger mitt i Karlstad, och som bedömdes intressant ur ett flertal synvinklar. I det här kvarteret har det funnits många olika verksamheter i hundratals år, och som dessutom finns väl dokumenterade vid Arkivcentrum Värmlands olika arkivinstitutioner och vid andra arkiv i landet.

När Värmlandsarkiv skapade en arkivpedagogisk hemsida, 2012 – 2013, webbanpassades ”Karlstad i förändring – en tidsresa” och på så vis gjordes materialet mer tillgängligt för en bredare publik. På den tiden utfördes digitaliseringen i ett format som man nu inte längre kan se i de nya webbläsarna. Därför beslöts under 2021 att försöka bevara materialet genom en omläggning till ett digitalt format som är mer hållbart och möjligt att bygga ut.

Den nya satsningen – ”Karlstad i förändring, en tidsresa – kvarteret Merkurius under 400 år” – som nu står klar, är utförd i ny design samt kompletterad och utbyggd med nytt historiskt material som publicerats vid Värmlandsarkiv de senaste åren.

Olle Nilsson

<< Tillbaka till start

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.