Karlstads länslasarett 1842-1905

Det här är Karlstads lasarett invigt den 15 augusti 1842. Man valde en plats vid den s k tyggården som låg vid Kungsgatan nära pråmkanalen. Karlstads nya lasarett ansågs som ett av de främsta i landet. Här kunde hela 104 patienter vårdas samtidigt. När man flyttade över från de gamla byggnaderna fanns 54 patienter intagna, varav 40 hade syfilis. I den nya byggnaden fanns tio sjukrum, badrum, sköterskerum, mottagningsrum och rum för operationer. I den norra flygelbyggnaden, ”likboden” kallad, fanns obduktionsrum och förvaringsutrymme för döda kroppar. Mellan lasarettet och fängelset låg den södra flygelbyggnaden, ”dårhuset” kallad. Här fanns först köket, senare celler för sinnessjuka. Det dagliga behovet av vatten pumpades upp från Pråmkanalen och dricksvattnet hämtades från Klarälven. Mellan åren 1909 och 1956 tjänstgjorde byggnaden som brandstation

Lasarettsbyggnaden idag.

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.