Karlstads länsfängelse 1847-1968

I juni 1841 anslog riksdagen över 1 miljon riksdaler för att bygga cellfängelser i landet. Fram till 1880-talet byggdes 48 cellfängelser i Sverige efter det s k filadelfiasystemet. På sommaren 1842 började arbetet med fängelset i Karlstad. Efter besvär med grundläggningsarbetet i det vattensjuka området vid Tyggårdsviken, stod fängelset klart att ta emot fångarna från gamla häktet i juli 1847. Fängelset var på den tiden en imponerande byggnad som reste sig högt över den låga trähusbebyggelsen som var typisk för Karlstad före branden 1865.
I enlighet med det filadelfiska systemet låg cellerna på båda sidor längs en korridor som sträckte sig genom hela huset. Från en spiraltrappa i korridorens mitt kunde man ta sig till de olika våningsplanen. Den mest kände fången genom tiderna är nog den s k ”Silbodalsprästen”, kyrkoherde Anders Lindbäck. Han dömdes till döden 1865 efter att ha förgiftat några av sina församlingsbor med arsenik. Innan domen verkställdes hängde han sig i sin cell på andra våningen.

Här möter du några av fångarna.

Lyssna till bildberättelsen om ”Potatistjuven”

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.