Henrik och Charlotta Lysén

Rekonstruktion av makarna Lyséns våning på Skeppargatan.

Vi befinner oss på andra våningen i gården nr 154 på Skepparegatan. Det är en stor gård med ansenliga uthus och magasin samt stall och ladugård. Vid köksbordet har herrarna Bergman, Ericson och Svanberg just avslutat bouppteckningen efter makarna Lysén. I ett hörn sitter paret Lyséns två pojkar, Johan 9 år och Carl 10 år.

Sedan början av mars är pojkarna föräldralösa. Först dog den 42-åriga Charlotta av slaganfall, och bara åtta dagar senare avled Henrik i en febersjukdom, 45 år gammal. Hur kunde det ske och vad låg bakom tragedin?

Henrik Lysén kom till Karlstad 1836 från Kristinehamn. Med sig hade han sina båda bröder, den något äldre Anders och den yngre Erik. Henrik tog tjänst som handelsbiträde och bodde en tid i stadens enda trevåningshus, det s k ”Kolthoffska huset” intill Stora Torget. På 1840-talet träffar han Charlotta Lundstedt, dotter till den siste schatullmakaren i Karlstad, som avlider 1847. När paret gifter sig, knappt ett år senare, säljer de Charlottas föräldrahem, det s k ”Schatullet” . Istället köper de gården nr 154 på Skepparegatan. Här fortsätter Henrik som egen företagare och öppnar samtidigt handelsskolor på första våningen i gården.

”Schatullet” låg vid Kungsgatan nedanför Gamla Gymnasiet, till vänster, och Domkyrkan, till höger. Huset hade fått sitt namn efter stadens siste schatullmästare J Lundstedt, far till den olycksdrabbade Charlotta. I maj 1909 revs byggnaden för att lämna plats till det s k posthuset, där postverkets huvudkontor låg under många år.

Redan 1844 gör Handelsbolaget Henrik Lysén & Co konkurs. Efter ekonomiska bekymmer i början av 1850-talet leder ytterligare problem till konkurs 1857. Ekonomin är körd i botten och fordringsägarna är många. Den ekonomiska situationen för familjen Lysén ledde förmodligen till personliga problem som resulterade i båda makarnas tragiska död i februari och mars 1858.

Läs Charlottas skrivelse till rådhusrätten i Karlstad rörande konkursen:

Till wällofl Rådstufve Rätten i Carlstad På inställelsedagen i min mans Handlanden H Lysèns Concurs, får jag till bevakning ödmjukast anmäla mitt i boet införde fäderne och möderne arf, hufvudsakligast bestående i Gården och tomten näst efter nr 61 Litt a hvilken fastighet, kort före midt den 8 Februari 1848 med Lysén ingångna äktenskap, blifvit af min dåvarande förmyndare Handlanden A Lysén försåld, enligt å afskrift bifogadt Köpebref, och köpeskillingen derföre sedermera af min nuvarande man uppburen. Till följe häraf bifogas en räkning som upptager nämnde Köpeskilling äfvensom lösegendom enligt bilagde bouppteckning efter afdrag för i densamma upptagne skulder, utgörande ett saldo således hvad af mig blifvit infört i boet R 4, 482.43.4 Rgs, hvilken summa jag nu alltså bevakar och med stöd af 115 § Concurslagen jemförd med 11 Capitlet giftermålsbalken yrkar att af de afträdda tillgångarna njuta betalning.

Carlstad den 8 Febr. 1858.
Christina Charlotta Lysén, född Lundstedt.

Bouppteckningen efter Henrik och Charlotta Lysén från den 28 april 1858.

Källor:

Värmlandsarkiv (VA): Karlstads rådhusrätt och magistrat, vol. F IV a:11

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.