Fattigvården efter 1908

I mars 1931 besökte författaren och kulturpersonligheten Linus Brodin Klaraborgsanstalten som byggdes 1908 för de fattiga gamla från stadsförsamlingen och landskommunerna.

När han kommit fram till anläggningen passerar han först expeditionen där sysslomannnen är chef med de två tillsyningsmännen. Han fortsätter förbi byrån för barnavårdsärenden som rör barn som fötts utanför äktenskapet. Brodin konstaterar att när han passerat den bevakade porten kommer han in på en gård som är belamrad av gamla ekonomibyggnader i sten och trä. Det är väckning på Klaraborg varje morgon klockan 7 och därefter frukost i den gemensamma matsalen. Efter frukost besöker han de olika avdelningarna.

Den egentliga anstalten är det stora huset som ligger åt Drottninggatan med kvinnoavdelningen på nedre botten, en sjukavdelning på andra våningen och tuberkulosavdelningen på tredje våningen.

Fortsätt att följa Linus Brodins vandring genom Klaraborgs fattigvårdsanstalt genom att läsa hans artikel ”En dags vistelse på Klaraborg” i Nya Wermlands-Tidningen den 17 mars 1931.

Läs ett protokoll med fattigvårdens beslut om understöd från 1917.

Se ett dokument om gåva från fattigvården till Anna Eliasson julen 1932.

<< Tillbaka till tidsstationen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att besöka den godkänner du vår användning av cookies.